Фінансові звіти

За 2019 рік 

Баланс 1-дс 

Звіт про фінансові результати 2-дс

Звіт про рух грошових кошиів 3-дс

Звіт про власний капітал 4-дс

Форма 2  (0110150)Форма 2  (0111010)Форма 2  (0114060)Форма 2  (0116030)Форма 2  (0111140)Форма 2 (0117130), Форма 2  (0119770)

Форма 4.1 (0110150), Форма 4.1 (0111010), Форма 4.1 (0114060)

Форма 4.2 (0111010), Форма 4.2 (0114060), Форма 4.2 (0116030)

Форма 4.3 (0110150)Форма 4.3 (0111010), Форма 4.3 (0116030)  Форма 4.3 (0117310), Форма 4.3 (0118311)  

Форма 7 (0110150), Форма 7 (0111010)  

 

 

За 1 півріччя 2019р. 

Форма №1-дсФорма 2 0117130Форма 2 0116030Форма 2 0110150Форма 2 0111010Форма 2 0114060Форма 2 0111140Форма 2 0119770

Форма 4.1 0111010 Форма 4.1 0110150Форма 4.1 0114060Форма 4.2 0111010Форма 4.2 0114060

Форма 4.3 0110150Форма 4.3 0117310,Форма 4.3 0111010, Форма 7 0110150 загФорма 7 0110150 спец

 

За 1 квартал 2019р. 

Форма №1-дсФорма 2 0117130Форма 2 0116030Форма 2 0110150Форма 2 0111010Форма 2 0114060

Форма 4.1 0111010 Форма 4.1 0110150Форма 4.1 0114060Форма 4.2 0111010Форма 4.3 0110150

Форма 4.3 0117310Форма 7 0111010 спецФорма 7 0110150 спецФорма 7 0114060 загФорма 7 0111010 заг 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *